Performanta

ANUNȚ IMPORTANT

PENTRU COPIII CARE IUBESC CICLISMUL, CLUBUL SPORTIV „FĂERAG” OFERĂ POSIBILIATEA PRACTICĂRII ACESTUI SPORT ÎN MOD ORGANIZAT ȘI PERFORMANT. DETALII PRIN faeragclub@yahoo.com