Declaratie

 

DECLARAȚIE DE RESPONSABILITATE

Nume/prenume…………………………………, CNP……………………………….. sunt informat/ă în legătură cu riscurile ce sunt legate de practicarea ciclismului în condiţiile competitiei. Sunt de acord cu aceste condiţii, iar în cazul implicării mele într-un accident survenit în timpul acțiunii îmi voi asuma întreaga răspundere pentru incidentul respectiv şi NU voi pretinde organizatorului nici un fel de daune pentru acesta. Sunt perfect conştient/ă că participarea la o activitate de acest nivel presupune o pregătire fizică  adecvata. De asemenea, precizez că voi fi receptiv/ă la eventualele sfaturi ale organizatorului, pe întreaga durată a evenimentului şi mă voi supune deciziilor lui, atunci când acestea sunt de interes general. Totodată, precizez că NU îl voi trage pe organizator la răspundere în cazul în care voi fi exclus de la participare pentru nerespectarea ghidului competitiei.

Pe propria mea răspundere declar următoarele:

– datele declarate de mine sunt exacte;

– sunt apt/ă din punct de vedere medical pentru participare;

– am pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare participării;

– sunt asigurat/ă medical, în eventualitatea unui accident;

– cunosc implicaţiile juridice ale participării şi îmi asum întreaga răspundere, în cazul unui accident;

– am luat cunostiinţă de recomandarile ghidului competiției și despre consecințele nerespectării acestuia

Semnarea formularului de participare confirmă ca am luat la cunostintă, am înțeles și sunt de acord cu toate condițiile necesare a fi îndeplinite pentru participare.

 

Data                                                                                       Semnătura

 

Subsemnatul………………………………….CNP………………………… sunt de acord cu participarea fiului/fiicei mele  la aceasta competiție (pentru minori)

 

Data                                                                                       Semnătura

 

 

DESCARCA DECLARATIA